STRONA GŁÓWNA

Na wszystkie usługi stomatologiczne wykonane w naszym gabinecie otrzymują Państwo gwarancję.
Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu oraz regularne profesjonalne oczyszczanie zębów  z kamienia i osadu.
WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE
•     gwarancji udzielamy na 1 rok
•     w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na    6 miesięcy
•    w przypadku bruksizmu – 6 miesięcy
APARATY ORTODONTYCZNE
•    gwarancji udzielamy na okres leczenia ortodontycznego
•    w przypadku bruksizmu – zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych
•    w przypadku retencji stałej udzielamy gwarancji na okres  2 lat
•    gwarancja nie obejmuje usterek wynikłych z niedostatecznej higieny jamy ustnej, niewłaściwego użytkowania aparatów oraz niezastosowania się do zaleceń lekarza
 
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
•    prac tymczasowych (wypełnienia tymczasowe, korony tymczasowe, protezy natychmiastowe)
•    prac przy których pacjent został poinformowany  o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
•    jeśli bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego

NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU:
•    niedostatecznej higieny jamy ustnej
•    nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania  z uzupełnieniami protetycznymi
•    nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
•     nieszczęśliwych wypadków / urazów mechanicznych
•     naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
•     istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii)
•     korekt wykonanych poza naszym gabinetem
•    złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego  zgłoszenia się do lekarza prowadzącego  w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.

ul. Kwiatowa 1A,  37-100 Łańcut

tel. 17 225 82 77

ANDAR sp. z o. o. sp. k.